מהו גודל הגיטרה המתאים לי?

כדי להתאים את גודל הגיטרה לנגן יש לשבת ב"ישיבה נכונה". התאמה נכונה של גודל הגיטרה תאפשר נגינה נוחה והתקדמות מהירה. במאמר הזה נלמד איך לשבת נכון ואיך לאחוז את הגיטרה. כמו כן נתבונן מקרוב על תנוחת כף יד ימין ושמאל ונבחן את שאלת גודל הגיטרה המתאים.

 

מהי ישיבה נכונה?

כך תשב בצורה נכונה: בחר כסא נוח ויציב, ללא ידיות בצדדים. הנח רגלית על הריצפה בצד שמאל של הכסא. שב בקידמת הכסא, בדוק שהיריכיים והברכיים בגובה המושב ובדוק שכפות רגליך שטוחות על הריצפה. פסק את רגליך בפיסוק בינוני, הנח את רגל שמאל על הרגלית בהתאם לפיסוק. בישיבה זו, הנח את הגיטרה כמו בתמונה. שים את גוף הגיטרה בין הרגליים כאשר הצוואר נוטה שמאלה. הדופן התחתונה נחה על רגל שמאל. הברכיים נראות מעבר לדפנות הגיטרה.

הנח יד ימין לפי התמונה. מרפק יד ימין מונח בקצה הדופן ולא על הלוח. אצבע פי מונחת על מיתר 6, כתף ימין נישארת במקומה. הנחת יד שמאל: הסתכל בתמונה, האגודל של יד שמאל מונח מאחורי הצוואר, מרפק שמאל מתרחק מעט מגוף הנגן, כתף שמאל נישארת במקומה. צוואר הגיטרה נוטה שמאלה כמו בתמונה , פסק ראשון נמצא בגובה העיניים.

סימנים המעידים על גודל שאינו מתאים לנגן.

סימן שהגיטרה גדולה מידי אם: גוף הגיטרה אינו נכנס בפיסוק בינוני. הברכיים אינן נראות מעבר לדפנות הגיטרה. פסק ראשון גבוה מגובה העיניים. כתף ימין מתרוממת.

סימן שהגיטרה קטנה מידי אם: עליך לכופף את גבך כדי לנגן. פסק ראשון נמוך מגובה העיניים. מרפק ימין אינו מגיע לקצה הדופן.

 

תנוחת יד ימין ויד שמאל בתמונות

lefthandshonrighthandshon.

זכור: התאמה נכונה של גודל הגיטרה למנגן בה, תאפשר נגינה נוחה והתקדמות מהירה