Amalio Burguet

burguet9

אמליו בורגט נולד ב1951 בקטרוחה, עיירה קטנה בקרבת ולנסיה שטופת השמש. מגיל צעיר הראה כישרון נדיר לבניית גיטרות. לאחר שעבד אצל מספר בונים, נכבש על ידי הקסם של הכלי בעל ששת המיתרים, הגיטרה הספרדית.