Top Panel

גיטרה קלאסית

 x 
סל הקניות ריק

תחרות ארצית לנגינת גיטרה קלאסית עד גיל 32

התחלת האירוע 17 מרץ 19:00
סוף האירוע 17 מרץ 22:00
קמפוס גבעת רם

Yerushalmi_Contest_2019

התחרות פתוחה לנגנים אשר תאריך הולדתם חל אחרי 17.3.1987. המעוניינים להשתתף מתבקשים להגיש את טופס ההרשמה לגב' חנה אנגלרד באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, קמפוס גבעת רם, עד תאריך 3 במרץ 2019. המאחרים להרשמה לא יתקבלו לתחרות. תנאי לקיום התחרות הנ"ל הוא השתתפותם של חמישה גיטריסטים לפחות. דמי הרשמה: 100 ש"ח.

 

רפרטואר

תחרות זו תתקיים בשני שלבים.

בשלב הראשון על כל משתתף לבצע קטעים שונים בעל פה, במשך 15 דקות ומתוכם יצירת חובה:

J. S. Bach: Prelude from the Lute Suite no. 3, BWV 995

(כל הוצאה אפשרית)

שלב זה יחקיים ביום א', 17.3.2019 בשעה 19:00 באולם 221 שבבניין האקדמיה.

 

בשלב השני כל מתחרה ינגן בעל פה יצירות באורך כ-5 דקות לפי בחירתו, מבלי לחזור על יצירות שנוגנו בשלב הקודם, ובתוכן יצירות החובה:

Emilio Pujol: Guajira (Edicion Ricordi Americana)

וקונצ'רטו בליווי תזמורת המיתרים של האקדמיה:

Antonio Vivaldi: Concerto in Re Minore per Viola d'amore, liuto, archi e cembalo, Edizioni Ricordi Milano / Edizio Musica Budapest

שלב זה יתקיים ביום ג', 26.3.2019 בשעה 19:00 באולם נבון, בניין בית הספר התיכון והקונסרבטוריון ע"ש יונס וסוראיה נזריאן, גבעת רם, ירושלים.

נגן הויולה יקבע ע"י האקדמיה.

התווים של יצירות החובה יתפרסמו באתר האקדמיה:

www.jamd.ac.il

 

פרסים

פרס ראשון: 2500 ש"ח

פרס שני: 1750 ש"ח

פרס שלישי: 1250 ש"ח

 

 

אתם כאן: Home תחרות ארצית לנגינת גיטרה קלאסית עד גיל 32