Top Panel

גיטרה קלאסית

 x 
סל הקניות ריק

תחרות ארצית בנגינה בגיטרה לגילאי 14-16

התחלת האירוע 16 מרץ 11:30
סוף האירוע 16 מרץ 13:30
קמפוס גבעת רם

guitars2018c-2

התחרות פתוחה לנגנים אשר תאריך הולדתם חל אחרי 16.3.2002. המעוניינים להשתתף מתבקשים להגיש את טופס ההרשמה לגב' חנה אנגלרד באקדמיה למוסיקה בירושלים קמפוס גבעת רם, עד ה-6 במארס 2018. המאחרים להרשמה לא יתקבלו לתחרות. תנאי לקיום התחרות הנ"ל הוא השתתפותם של לפחות חמישה גיטריסטים. דמי הרשמה: 100 ש"ח.

רפרטואר - תחרות זו תתקיים בשלב אחד בו ינגן כל משתתף, בעל פה, 10 דקות, קטעים שונים, ומתוכם יצירת החובה:

Heitor Villa Lobos - Etude no. 1 (from 12 etudes), Edition Max Eschig, Paris

מועד התחרות - 16.3.2018 בשעה 11:30 בבוקר, באולם 221 באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, קמפוס גבעת רם.

פרסים

פרס ראשון: 700 ש"ח מתנת גב' מישל מזרחי

פרס שני: 500 ש"ח מתנת מר יורם זרביב

פרס שלישי: שובר קנייה ע"ס 400 ש"ח מתנת טנור מוסיקה בע"מ

פרס רביעי: 250 ש"ח

פרס עידוד: 200 ש"ח מתנת מר יורם זרביב

אתם כאן: Home תחרות ארצית בנגינה בגיטרה לגילאי 14-16